Skip to main content
Tlf: +45 71 745 747     Åbent mandag til torsdag fra 08.00 – 16.00. Fredag fra 08.00 – 13.00

Persondata og Databeskyttelse

Den 25. maj 2018 trådte EU´s databeskyttelsesforordning i kraft, og det er vigtigt for os at gøre dig tryg med hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.

Outercore ApS registrer i forbindelse med bestilling/kontrakt på et byggeprojekt følgende oplysninger på kunder og samarbejdspartnere:

  • Navn / Firmanavn – CVR-nummer
  • Kontaktpersons oplysninger (navn, tlf. og mail)
  • Firma adresse
  • Firma tlf.
  • Firma mail

Vi beskytter dine oplysninger og de anvendes udelukkende i forbindelse med aktuelle byggesager, herunder APV, Kvalitetssikring og adresselister. Medarbejderne med sagligt formål hos Outercore ApS har adgang til oplysningerne. Persondata er gemt i Outercore ApS IT-system, på beskyttede computere. Kunders/samarbejdspartneres personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Outercore ApS i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår hvor byggeriet afleveres. Når personoplysningerne ikke længere er relevante (garantiens frigivelse), og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende vores kunder/samarbejdspartnere blive slettet. Efter reglerne i persondataforordningen har kunden/samarbejdspartner ret til indsigt i de personoplysninger, vi har registreret. Hvis du/i ønsker indsigt i oplysningerne, kontakt os da ved at sende en mail til info@outercore.dk

Fra tid til anden kan vi revidere vores persondata politik. Hvis vi beslutter at gøre det vil vi offentliggøre ændringerne på denne side.